Totalentreprise

Totalentreprise Viborg

Få et tilbud på hele det færdige projekt

Ved totalentreprise opstiller bygherren de krav, han stiller til det færdige byggeri, og entreprenøren giver da tilbud på hele det færdige projekt. Det vil sige, bygherren overdrager projektering, styring og godkendelser m.m. til entreprenøren, og denne afleverer så et nøglefærdigt byggeri til bygherren.

Andersen og Thybo's Eftf. ApS har med ansættelse af en bygningskonstruktør stor erfaring med projektering af bryggerier i alle størrelser og kompleksitet, egen tegnestue samt gode og kvalitetsbevidste underentreprenører giver os gode forudsætninger for at hjælpe bygherren med ethvert byggeri i totalentreprise.