Fagentreprise

Fagentreprise Viborg

Tilbud fra hver entreprenør

Ved fagentreprise giver hver entreprenør tilbud på arbejdet, og bygherren vælger ud fra de indkomne tilbud, hvem der skal udføre arbejdet.

Denne form er mere vanskelig at styre, da det er bygherren der skal sørge for, at de forskellige fagentreprenører udfører deres arbejde rettidig. Administrativt er det også bygherren der selv betaler til de enkelte entreprenører.

Hvis bygherren har stor ekspertise indenfor byggeri eller har tilknyttet en rådgiver der kan rådgive denne, kan det være billigere at bruge fagentreprise da entreprenøren så ikke skal udføre det administrative arbejde.

Andersen og Thybo's Eftf. ApS kan udføre alt inden for tømrer- og snedkerarbejde som fagentreprenør.